Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gogo hami Junior Vendéglátó KFT. (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.partytalak.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

 

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldalon történő megrendelésével, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.

 

A Szolgáltató adatai:

Gogo hami Junior KFT.

Székhelye:1164 Budapest Szakács utca 12.

Adószám: 14068122-2-42

Bankszámlaszáma:1170400720243964

Tulajdonos: Petrás-Gódor Annamária

Email címe:annamaria.godor@gmail.com

Honlap: www.partytalak.hu

 

A Szolgáltató működésének és a panaszügyintézés helye: telefonon vagy emailben.

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak.

 

1.2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.

 

1.3. Szolgáltató kizárólag a saját tulajdonú Partytálak,Gogo hami és Gogo hami Junior KFT. által készített ételek, ételrendelési szolgáltatásait nyújtja. A Weboldal segítségével a Felhasználók ételt és különböző szolgáltatásokat (továbbiakban: Áruk) rendelhetnek házhoz szállításra vagy elvitelre.

 

1.4. A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg. Tekintettel arra, hogy a rendelhető ételek naponta változnak Szolgáltató kizárólag a visszaigazolt rendelési számmal ellátott rendelések keretében vállal felelősséget. Azon rendelések kapcsán melyek nem rendelkeznek visszaigazolt rendelési számmal Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

 

1.5. Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés a rendelés feladására  (és kiszállítási opció rendelése esetén) és szállítására vonatkozóan jön létre.

 

1.6. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival. A szerződés/rendelés adatai megtekinthetők visszamenőleg is a “Korábbi rendeléseim” menüpont alatt. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

 

1.7. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.

 

1.8. A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen leadta rendelését, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Weboldalon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek rendelhetnek,vásárolhatnak.

 

MEGRENDELÉS

3.1. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán (www.partytalak.hu) keresztül csak megfelő és valós adatokkal tölti ki, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3.2. A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. A Felhasználó megadja a szállítási címet, és az online étlapon kiválasztott áruk a virtuális kosárba kerülnek. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és a fizetés módját. A megrendelés leadása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére. A “Megrendelem” gomb lenyomásával. A megrendelés az étterembe való beérkezése után maximum 24 órán belül éttermünk visszaigazolja a rendelést egyedi rendelési azonosítóval; és elkészíti az adott időpontra  az ételeket, és kiszállítja azokat. Az ételek a megrendeléstől számítva, maximum 72 órával előtte tudjuk vállalni a szállítást. A szállítás pontos ideje nélkül nem tudjuk vállal rendelést. A rendelést délelőtt 11 óra és este 8 óra között tudjuk vállalni.

 

3.3. Szolgáltató a rendelés feladása után maximum 24 órán belül e-mailben visszaigazolja a rendelés adatait, megadja a Felhasználónak a rendelés azonosítót, és megírja, hogy rendelése akkor lesz végleges, amikor a Szolgáltató elküldi a Felhasznló részére a második e-mailt,a amellyel igazolja, hogy a Felhasználó rendelése beérkezett a Szolgáltatóhoz, és az étel készítését megkezdték, a rendelését az önök által megjelölt időben kiszállítják. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a rendelési adatok, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, a választott fizetési és szállítási módot.

3.4. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételén keresztül történő rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja a szállítási zónára vonatkozó kiszállítási költségre vonatkozó ajánlatot is. Az ajánlatok szállítási címtől függően változhatnak.

3.5.  Amennyiben a Felhasználó a rendeléskor megadott címen nem elérhető, ott a rendelést a Szolgáltató általi kiszállítás időpontjában nem veszi át és a Megrendelőt az általa a megrendelés során megadott telefonos elérhetőségen kétszeri próbálkozással a kiszállítási időpontot követő 10 (tíz) percen belül nem lehet elérni, úgy a Szolgáltató nem kötelezhető a rendelés teljesítésére és bármilyen kártérítésre. Amennyiben a rendelés a Felhasználó oldalán felmerülő okból nem kézbesíthető, a Felhasználó nem mentesül fizetési kötelezettsége alól, a rendelés ellenértékének kiegyenlítésére továbbra is köteles, a már kiegyenlített ellenértéket pedig nem követelheti vissza.

3.7. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A rendelés értékének kiegyenlítése a Weboldalon megjelölt módokon lehetséges. A rendelési értéket a Szolgáltatóval(paylike) szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártya számlára terheli, vagy kiszállításnál maga a Felhasználó csak készpénzben fizeti meg a Szolgáltató alkalmazottja számára.

 

ELÁLLÁS

5.1. A Felhasználót elállási jog nem illeti meg  tekintettel arra, hogy Szolgáltatás igénybevétele a megrendelés gomb lenyomásával azonnal megtörténik, valamint arra, hogy az Áruk romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek.

 

5.2. Szolgáltatónak nem áll módjában a megrendelést követően visszatérítést adni, amennyiben a megrendelés már feldolgozásra került.

 

PANASZKEZELÉS

6.1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:

 

Postázási cím:    1164 Budapest Szakács utca 12.

E-mail cím:          annamaria.godor@gmail.com

Telefonszám:    +3630/3532760       +3630/9863168

 

A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

 

6.2. Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24 napon belül válaszol a felmerült panaszra.

 

6.3. Szolgáltató a panasz kezelése és dokumentálása céljából a Felhasználó telefonon keresztül megfogalmazott panaszát – azonnali panasz-orvoslat kivételével – köteles panaszát elektronikus levelezésben (annamaria.godor@gmail.com) benyújthatja.

 

 

8.KUPONOK FELHASZNÁLÁSA

 

8.1. A kuponos kedvezmények kizárólag online fizetési mód (bankkártya) igénybevétele esetén érvényesíthetőek. A kedvezmény a rendelés végösszegéből kerül levonásra, és más kedvezménnyel nem vonható össze.

 

8.2. Szolgáltató fenntartja a jogot a rendelés törlésére, vagy a felhasználói fiók zárolására visszaélés gyanúja esetén, illetve az akció részleteinek előzetes értesítés nélküli módosítására, annak azonnali felfüggesztésére.

 

8.3. Az akcióval való visszaélés, jogosulatlan kuponhasználat feljelentést vonhat maga után.

 

8.4. Az egyes akciók részleteiről, valamint a kuponok felhasználásának további feltételeiről részletes tájékoztatás az akcióban meghirdetett felületekről (például: Weboldal, telefonos alkalmazás, Facebook rajongói oldal) érhető el.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSE

9.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi az Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

9.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

9.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

 

9.4. A szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak illetve az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható.

 

9.5. Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

 

9.6. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.